VIP LIVE FACEBOOK

ID USER UID NAME CHANNEL STATUS MAX ALL DAY MINUTE COIN EXPIRE CREATE ACTION
ID USER UID NAME CHANNEL STATUS MAX ALL DAY MINUTE COIN EXPIRE CREATE ACTION
Thông tin chi tiết
*: Nếu ko lên mắt có thể bấm nút tại menu hành động.
*:Viplive facebook hoạt động từ 24/24, tăng mắt live sau 5-7 phút, NẾU KHÔNG LÊN CÓ THỂ BUFF BÙ BÁO PAGE SẼ BÙ XU.
*:Live trên groups công khai, đôi khi lỗi ko chạy.
Kênh 2: Hỗ trợ lên lại live nếu bị out trước 20 phút.
*: Chú ý vip đã mua k thể sửa, xóa sẽ ko hoàn lại xu.