TĂNG LƯỢT XEM STORY FACEBOOK

ID USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS RUN BUY COIN TIME ACTION
Thông tin chi tiết
Chức năng đang thử nghiệm vui lòng buff số lượng nhỏ để test trước.
Kênh 1: Viewstory đơn, chỉ 1 story.
Kênh 2: Viewstory ko giới hạn.
Kênh 80:

- Viewstory lượt xem thật từ lên khá nhanh, tổng các lần mua ko quá 5000 view.

- Đơn đã mua ko thể hủy,lỗi do chưa công khai ko được hoàn.